Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn.“Odpady w naszym życiu” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie i Łużycki Związek Gmin.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie grupowej pracy przestrzennej (makiety) przedstawiającej  etapy “życia odpadów” od chwili ich powstania aż do ponownego wykorzystania.

Konkurs rozpoczyna się 1 września 2016r., natomiast prace przyjmowane będą do 30 września 2016r. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Praca powinna uwzględniać następujące etapy: zakup produktu, segregacja u „źródła”, odzyskiwanie surowców w ZZO Marszów, przetworzenie odpadów (recykling), ponowne wykorzystanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego oraz gminy Gubin.

Praca ma charakter grupowy. Praca powinna być wykonana przez grupę/zespół uczniów liczących od 4 do 10 osób. Zespołem może być grupa klasowa lub grupa zajęć pozalekcyjnych np. koło plastyczne, przyrodnicze itp. Każda grupa powinna mieć nauczyciela – opiekuna pod którego opieką wykonuje pracę plastyczną (makietę).

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie http://edu.lzg.com.pl w zakładce aktualności  .

Uwaga! Dla każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy I-III  szkół gimnazjalnych) będzie przeprowadzony osobny konkurs i w związku z tym prosimy o wybór i zapoznanie się z Regulaminem dedykowanym danej kategorii wiekowej.