4 października 2016 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie zebrała się komisja konkursowa, która oceniła nadesłane prace. Do konkursów przeprowadzonych w 3 kategoriach wiekowych zgłoszono 62 prace. Łącznie w konkursach wzięło udział 365 uczniów.
Prace oceniane były zgodnie z następującymi wymogami: zgodność z tematem konkursu, zgodność z wymogami technicznymi konkursu, pomysłowość oraz dobór materiałów, estetyka wykonania oraz siła przekazu.

Prace oceniała Komisja w składzie: Przewodnicząca Komisji – Grażyna Niklewicz oraz członkowie: Magdalena Skrzypczak, Joanna Blinow, Agnieszka Michałowska, Wiesław Zaleszczak oraz Bolesław Strojek