16 września 2016 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu odbył się Festyn ekologiczny pn. „Ekostacja” zorganizowany on został wspólnie przez:

 • Łużycki Związek Gmin,
 • Szkołę Podstawową nr 2 w Żaganiu,
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów  Sp.z o.o.w Marszowie ,
 • Urząd Miasta Żagań,
 • Spółkę MPOiRD,
 • Nadleśnictwo Żagań.

Głównym przesłaniem festynu było promowanie postaw proekologicznych i przedstawienie zasad postępowania z odpadami. W festynie udział wzięło 350 osób – uczniowie SP nr 2, uczniowie dwóch klas gimnazjów publicznych w Żaganiu oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi.

Atrakcje festynu:

 • gry,
 • zabawy,
 • pokazy mody ze surowców wtórnych,
 • sprzątanie świata,
 • poczęstunek.

Na zakończenie wszystkie dzieci biorące udział w festynie zostały nagrodzone. Każdy uczestnik otrzymał również  broszurkę edukacyjną pn. “Kodeks dobrych praktyk ekologicznych”a na stoisku ZZO mógł poczęstować się świeżym jabłkiem prosto z sadu.

„Ekostację” zorganizowano w ramach kampanii pn. ”Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz!” realizowanej przez Łużycki Związek Gmin.